Ny bog: Berøring i coronaens tid

Tanker om kærlighed, omsorg og sårbarhed under pandemien

Bogen lanceres onsdag den 9. august kl 15.30
Sted: Sorte Firkant, Blågårdsgade 29, 2200 Kbh. N

Bogen kan købes til særpris i forbindelse med receptionen


De to forskere ved Københavns Universitet Kristin Veel og Henriette Steiner påbegyndte en email-korrespondance, da første lockdown blev annonceret. Korrespondancen udviklede sig og blev til personligt og fagligt forsøg på at forstå hvad det var som skete, mens det skete. Den trækker tråde til alt fra arkitektur, krydstogtsskibe til dating apps. Den fortæller forfatternes egen historie, som også er alle andres historie, for vi var fælles om at opleve en hverdag og et samfund, hvor alt ændrede sig fra den ene dag til den anden med afstandskrav, isolation og sygdomsfrygt.

Corona og lockdown var ikke bare pause i en travl verden og hverdag. Det var også et eksperiment udi at finde nye måder at dyrke sociale relationer og samvær på. Som blotlagde kultur, samfunds- og klasse-strukturer, udstillede de i forvejen ensomme, lagde ekstra pres på familier med børn og ændrede vores forbrugsmønstre.

Vi lærte om helt basale behov. At nærvær og kram er noget alle har brug for. Og det er en væsentlig forringelse af livskvalitet af skulle undvære. Samtidig lærte vi at bruge nye digitale teknologier eller tilpassede eksisterende. Så vi både var i stand til at vedligeholde sociale relationer og passe et arbejde. Hvis man ikke arbejdede i sundheds- og omsorgsindustrien, og dermed også var i frontlinjen i arbejdet med at helbrede og inddæmme corona.

Selvom corona ikke længere betegnes som en samfundstruende sygdom, er vi stadig i en proces med at forstå virusset og lockdown som fænomen og hvordan det har forandret os. Berøring i coronaens tid har ikke alle svar, men den stiller de væsentlig spørgsmål og perspektiverer de strukturer som pandemien blotlagde.

Berøring i coronaens tid udkom i 2021 på engelsk på forlaget De Gruyter. Bogen foreligger nu i dansk oversættelse ved Shadi Angelina Bazeghi. Udgivelsen er støttet af Carlsbergfondet.

I forbindelse med arbejdet med bogen har de to forfattere lavet en Podcast om Corona: Dansen med Corona - pandemien i et humanistisk forskningsperspektiv. Hent podcasten

Uddrag fra forordet

Det føles som en underdrivelse at sige, at pandemien har haft en gigantisk indvirkning. Den har ført til sociale, politiske, økonomiske, miljømæssige, følelsesmæssige og vidensmæssige forandringer. Til trods for at virussen er en tavs og lillebitte entitet, som er svær at se, kan dens afsmittende effekt utvivlsomt ses og mærkes – selvom man ikke har været personligt berørt af den. Konsekvenserne af pandemien rækker langt ud over det sundhedsfaglige område, og for at forstå dem er vi nødt til at se på de mere følelsesbetonede og ofte modsætningsfyldte kategorier, som kendetegner vores oplevelse af pandemien. Det er kategorier, som har at gøre med vores personlige erfaringer og verdenssyn, og som rummer en række forskellige følelser og sindstilstande som uro, angst, smerte, sorg, omsorg, tomhed, kedsomhed, usikkerhed, længsel, tryghed, frihed og endda begejstring. I denne bog samler vi nogle af de overvejelser gjort af andre forskere, forfattere og kunstnere, der har beskæftiget sig indgående med pandemiens kulturelle og politiske implikationer.2 Samtidig trækker vi på vores egne personlige oplevelser, og bogen kan derfor både læses som en slags dagbog, en erindringsbog og en kulturel analyse af nogle af de rumlige, sociale og epistemologiske former, som er blevet til under det første år af pandemien.